Manipulační technika

Atypické podvozky:

přesun palet a dílů po provozech mezi jednotlivými operacemi
válečkové dráhy pro přesun těžkotonážních palet a atypických rámů s výrobky, přesun výroba-sklad-expedice

Zásobování pracovišť:

uskladnění drobných dílů
ergonomicky příjemné prostředí pro obsluhu